Tập trung lãnh đạo triển khai một số dự án đầu tư mới tại huyện Nghĩa Hưng

Dự án gang thép giúp phát triển kinh tế khu vực Nghĩa hưng đặc biệt tại Xã Nam Điền
Ngày 14-10, Tỉnh uỷ đã ban hành Văn bản số 318-TB/TU thông báo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình triển khai các dự án của Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nam Định; Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nghĩa Hưng và Công ty Cổ phần Bê tông Nghĩa Hưng.


Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao về chủ trương triển khai các dự án theo các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 9-10-2021 của UBND tỉnh gồm: dự án Nhà máy cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng của Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nghĩa Hưng (Quyết định số 2186/QĐ-UBND); dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện của Công ty Cổ phần Bê tông Nghĩa Hưng (Quyết định số 2187/QĐ-UBND) và dự án Nhà máy gang thép số 1 Xuân Thiện Nam Định của Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nam Định (Quyết định số 2188/QĐ-UBND). Đây là các dự án có quy mô đầu tư lớn, có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phù hợp với chủ trương, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các Nghị quyết chuyên đề: số 04-NQ/TU, số 05-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.


Để các dự án được triển khai thuận lợi, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh: thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh (do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm tổ trưởng; thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh và huyện Nghĩa Hưng) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai dự án; định kỳ báo cáo và tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; Chỉ đạo Sở KH và ĐT phối hợp với các Sở: Xây dựng, Công Thương, TN và MT, Tài chính, GTVT, NN và PTNT và UBND huyện Nghĩa Hưng đôn đốc nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hồ sơ triển khai các dự án theo quy định; yêu cầu các nhà đầu tư lập kế hoạch tiến độ dự án và thực hiện đúng cam kết, nhất là về tiến độ triển khai, sử dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới, bảo đảm an toàn về môi trường… theo quy định của pháp luật. Giao Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Nghĩa Hưng theo dõi, kiểm tra đôn đốc các xã trong phạm vi giải phóng mặt bằng chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng kế hoạch, tiến độ.
Nguồn: baonamdinh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.